FLEXO - Slovensko spol. s.r.o.
Firma FLEXO - Slovensko spol. s.r.o. bola založená na jeseň roku 1999 a sídli priamo v priestoroch bývalej štúrovskej JCP kartonážky, ktorej vtedajšie obchodné meno bolo AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s. a dnes je to Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.. Vtedajší majiteľ Obalov sa rozhodol vyčleniť výrobu a mon-táž flexotlačových foriem z vlastnej organizačnej štruktúry. Víťazom výberového konania sa stala firma PANFLEX, líder vo výrobe a spracovaní flexolačo-vých foriem na českom trhu, ktorý spolu s nitrianskou firmou PLASTEX založili firmu FLEXO - Slovensko spol. s.r.o., s cieľom vyrábať a dodávať flexotlačové formy pre potlač vlnitej lepenky.

 

Firma FLEXO - Slovensko spol. s.r.o. je hlavne zameraná na výrobu fotopolymérnych štočkov s následnou  montážou tlačových foriem pre potlač vlnitej lepenky. Súčasťou tejto výroby sú aj grafické a litografické práce spojené s osvitom filmov.
Súčasne firma ponúka výrobu pečiatok, osvitu filmov a poradenstvo v oblasti flexotlače.
Vo firme FLEXO - Slovensko spol. s.r.o., pracuje kolektív, ktorý vám rád poradí a pomôže. Preto neváhajte a kontaktujte sa na náš kontakt.

 

O nás | Site Map | Obchodný register | Kontak | ©2007 FLEXO - Slovensko spol. s.r.o.