DTP

Grafici vytvárajú v spolupráci so zákazníkmi grafické návrhy obalov. Po odsúhlasení grafickej podoby zákazníkom, príde kompletná grafika elektronicky do litografie, kde sa grafika litografický ošetrí, vyseparuje, pridajú sa montážne a pasovacie krížiky a následne sa v osvitovej jednotke vysvietia filmy. Všetko prebieha digitálne, v počítačov-om prostredí.

platforma MAC

grafické formáty:

  • Adobe Illustrator CS2
  • Adobe Photoshop
  • Corel Draw

grafické a litografické práce:

  • osvitovacie zariadenie AGFA AccuSet 1400 plus
  • CROMALIN
  • repro - foto práce

 

pantone

O nás | Site Map | Obchodný register | Kontak | ©2007 FLEXO - Slovensko spol. s.r.o.