Montáž tlačových foriem

Na montáž tlačových foriem pre potlač vlnitej lepenky sa používa nosná polyesterová fólia o hrúbke 0,25 mm, s montážnymi lištami resp. na jednej strane nitmi. Na takto pripravenú a vykreslenú fóliu ( pomocou kresliaceho plotra MIMAKI CG-130 ) sa umiestnia fotopolymérne štočky, ktoré sa prilepia za pomoci 0,30 mm obojstranne lepiacej pásky. Z  takto namon-tovanej tlačovej formy sa urobí nátlačok na papier, na ktorom je vykreslená, okrem pasovacích bodov aj výseková forma. Po namontovaní a skontrolovaní ná-tlačku sa jednotlivé hrany štočkov oblepia lepidlom.
Pre zlepšenie kvality potlače vlnitej lepenky, sa používajú tenšie fotopolymérne štočky s kombináciou penových podlo-žiek CyComp.

Úžitkový vzor  - Upevnenie univerzálnej podložky pod flexotlačovú formu
Je to systém upevnenia univerzálnej podložky pomocou suchého zipsu pod flexotlačovú formu, určenú pre potlač vlnitej lepenky .

O nás | Site Map | Obchodný register | Kontak | ©2007 FLEXO - Slovensko spol. s.r.o.