Výroba štočkov

Na výrobu fotopolymérnych štočkov sa používajú rôzne typy fotopolymérnych platní, ktoré sa od seba rozlišujú hrúbkami, tvrdosťami a prenosovými vlastnosťami.
Výroba fotopolymérnych štočkov na linke Du Pont CYREL 1001 pozostáva z :

  • osvitu ( zadný a hlavný ) fotopolymérnych platní cez negatívny film
  • vymývania fotopolymérnych platní
  • sušenia
  • záverečného osvitu ( UVA + UVC )

Parametre spracovania fotopolymérnych štočkov:

  • hrúbka 0,76 mm - 6,35 mm 
  • max. formát 125 cm x 85 cm


O nás | Site Map | Obchodný register | Kontak | ©2007 FLEXO - Slovensko spol. s.r.o.